PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord vooraf
Subtitle: we kozen soberheid tot bondgenoot...
Author(s): VAN LIEDEKERKE, Luc
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 3-4   Date: september-december 2002   
Pages: 205-206
DOI: 10.2143/EPN.12.3.504153

Abstract :
Soberheid, het staat haaks op de imperatief van de groei die onze markteconomie kenmerkt. Soberheid is een oude, om niet te zeggen oubollige waarde en hoewel ze niet samenvalt met de kardinale deugd van de temperantia (de soberheid van de kluizenaar is immers een exces) is ze in Van Dales definitie van ‘matigheid in consumptie’ toch een belangrijke verschijningsvorm van de temperantia.

download article
34.225.194.144.