PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Prometheus en «Sorge» - Mythisch of medisch?
Subtitle: «European Master in Bioethics»
Author(s): HANSEN, Bart , MEULENBERGS, Tom
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 11    Issue: 1-2   Date: maart-juni 2001   
Pages: 73-88
DOI: 10.2143/EPN.11.1.504093

Abstract :
Medisch-technische ontwikkelingen hebben de laatste decennia een hoge vlucht genomen. Her en der worden vragen gesteld naar de inkadering van deze mogelijkheden in de gezondheidszorg. In welke mate draagt de haast spectaculaire vooruitgang aan technische mogelijkheden bij tot een menselijke geneeskunde? Hoe verhouden deze mogelijkheden zich tot een kwalitatief hoogstaande zorgpraktijk? De enorme groei aan mogelijkheden in de medische wetenschappen is blijkbaar niet zo'n neutraal gegeven als de `wat kan, dat mag'-doctrine lijkt te suggereren. Het thema van de ambiguïteit van het menselijk kunnen is eeuwenoud. In de Griekse mythologie is de opkomst en ondergang van de Titanenzoon Prometheus terug te vinden. Prometheus had samen met zijn broer Epimetheus van de goden de opdracht gekregen om een schepsel — de mens — te creren dat de wereld zou beheersen.

Toch was Prometheus niet tevreden met het uiteindelijk resultaat van zijn boetseerwerk met aarde en water. De mens, die hij naar het evenbeeld van de goden had gemaakt, was immers maar een halfgod omdat hem het `vuur' van de goden ontbrak waardoor hij was opgesloten in een `geestelijke duisternis'. Prometheus' verlangen naar `verlichting' bracht hem ertoe het vuur bij de goden op de Olympos te gaan roven. Zeus was echter ongenadig en strafte niet alleen Prometheus maar liet de hele mensheid in zonde vervallen. Zo eindigt Prometheus' fascinatie voor de almacht en het alweten in pijn, verval en zonde: een nog grotere menselijke onvolkomenheid dan voorheen. Hiermee is het verhaal van Prometheus tegelijkertijd een mythologische uitdrukking van de creativiteit én de veroordeling waarmee de nieuwe voortplantingstechnologieën omgeven zijn.

download article
34.204.191.31.