PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Grenzen en mogelijkheden van een personalistische bedrijfsethiek
Author(s): COECKELBERGH, Mark
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 11    Issue: 1-2   Date: maart-juni 2001   
Pages: 69-72
DOI: 10.2143/EPN.11.1.504092

Abstract :
In zijn essay `Mounier en de utopie van een economische democratie' (Bouckaert 2000) geeft Luk Bouckaert een uitstekende beschrijving van het personalisme van Mounier. Helaas blijft het daarbij. Op enkele suggesties en eindbedenkingen na is er weinig kritische analyse en eigen argumentatie in te vinden. Jammer, want daardoor blijven zowel mogelijkheden als problemen van deze opvatting m.b.t. het denken over bedrijfsethiek en economische democratie onderbelicht.

In dit essay zou ik daartoe een kleine bijdrage willen leveren. In het bijzonder wil ik aantonen dat het personalisme zijn inspirerende kracht voor de hedendaagse maatschappelijke problemen in het algemeen en bedrijfsethische vraagstukken in het bijzonder enkel kan behouden (of krijgen) als hedendaagse én traditionele gedachten die de verbondenheid van mens en natuur beklemtonen, erin worden verwerkt.

download article
3.214.184.250.