PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ethische reflecties bij de invoering van de NIPT
Author(s): LEBEER, Jo
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 26    Issue: 4   Date: december 2016   
Pages: 315-322
DOI: 10.2143/EPN.26.4.3191674

Abstract :
Jo Lebeer, expert gehandicaptenstudies, is kritisch over de algemene invoering van de NIPT onder het mom van de grotere keuzevrijheid van de ouders. Het is een ‘schijnkeuze’ als het voortzetten van de zwangerschap van een kind met een beperking automatisch leidt tot obstakels, omwille van het gebrek aan financiering en tegemoetkoming. Bovendien is een keuze voor afbreking van de zwangerschap nooit een individuele keuze maar is die vaak ingegeven door een negatieve cultuurvorming rond handicap. We leven in een paradox situatie: langs de ene kant is er steeds meer nadruk op inclusie en participatie van mensen met een handicap, maar langs de andere kant ontstaat er een technisch geïnformeerde exclusiebeweging, omdat er zoveel nadruk wordt gelegd op het perfecte kind.

download article
34.204.191.31.