PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Prenatale testen
Subtitle: Keuzeplicht of keuzevrijheid van ouders?
Author(s): GALLE, Griet
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 26    Issue: 4   Date: december 2016   
Pages: 323-327
DOI: 10.2143/EPN.26.4.3191675

Abstract :
Griet Galle benadrukt de noodzaak van adequate counseling. Koppels zijn vandaag de dag immers bijna ‘veroordeeld tot het maken van een keuze’. De schijnbaar onschuldige keuze voor wel of niet testen, kan verregaande gevolgen hebben. De testen roepen heel wat ethische vragen op: Wat betekent het leven van iemand anders? Wat kan je van de maatschappij verwachten? Wat is een gelukkig leven? Wat is verantwoord ouderschap? Counseling kan volgens Galle niet stoppen bij uitleg over de testen en de aandoening. Ook de ethische dimensie moet aan bod kunnen komen. Maar counseling alleen kan niet volstaan om echte keuzevrijheid te garanderen. In een maatschappij waar de opvang en ondersteuning van mensen met een beperking niet gegarandeerd is, wordt de druk tot zwangerschapsafbreking heel groot.

download article
3.214.184.250.