this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Klasse, etniciteit en de staat in het ontstaan van marginaliteit
Subtitle: Een terugkeer naar de plaatsen van stedelijke verwaarlozing
Author(s): WACQUANT, Loïc
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 24    Issue: 4   Date: december 2014   
Pages: 337-352
DOI: 10.2143/EPN.24.4.3062195

Abstract :
Dit artikel vormt een pendant van het boek Straf de armen, waarvan de kerngedachten eerder in Ethische perspectieven onder de titel ‘Het huwelijk van «workfare» en «prisonfare» in de eenentwintigste eeuw’ werden gepubliceerd. Hier wordt de argumentatielijn van Paria’s van de stad bondig samengevat. Een vergelijking van de sociologie van de nieuwe marginaliteit in de grootsteden van Amerika en in Europa geeft inzicht in de polariserende symbolische, sociale en fysieke ruimte. Eerst weerlegt Wacquant de idee dat de Europese steden zich zullen ontwikkelen als de Amerikaanse, waar zich vanuit het klassieke getto door totale terugtrekking van de overheid en desintegratie van eigen organisatie zich een hypergetto heeft gevormd. Vervolgens wordt de gezamenlijk bron van zowel de Amerikaanse als de Europese nieuwe marginaliteit besproken in twee belangrijke kenmerken van de grootstedelijke crisis die zowel de zwarte getto’s in Amerika als de traditionele arbeiderswijken in Europa heeft getroffen: de fragmentering van de loonarbeid en de stigmatisering van de woonwijk. Tot slot geeft Wacquant met vijf principes een Bourdieusiaans kader voor de vergelijkende studie van stedelijke ongelijkheid.

Download article