this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Een machtskritisch instrument
Subtitle: Over de plaats van het Openbaar Ministerie binnen de rechtsstaat in Nederland
Author(s): VAN DE WIEL, Pol
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 24    Issue: 4   Date: december 2014   
Pages: 324-336
DOI: 10.2143/EPN.24.4.3062194

Abstract :
In 2014 is het Openbaar Ministerie in Nederland een aantal keer minder positief in het nieuws geweest. Wat in de berichtgeving en discussies in de kranten over het optreden van het OM minder terugkomt, is het gewenste gedrag van het OM als zodanig. In dit artikel wordt die vraag naar het gewenste gedrag behandeld via een overdenking van de plaats van het OM binnen de rechtsstaat. Vertrekkend vanuit de gedachte dat een handelingsleidraad voor het OM niet kan volstaan met een verwijzing naar wat er wettelijk is vastgelegd, worden de beginselen en principes die aan wetten ten grondslag liggen besproken naast verschillende visies van wat recht is. Aan de hand van het werk van August Cornelis 't Hart wordt een ‘relationele’ visie op het recht uitgewerkt, waarin het tegelijkertijd wordt gedacht als instrument en als bescherming(smechanisme). Tenslotte wordt ingegaan op hoe het opportuniteitsbeginsel binnen een en ander past.

Download article