this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Beschaving en Identiteit
Subtitle: Over Huntington's 'Clash of Civilizations'
Author(s): VINCKEN, Simon
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 24    Issue: 1   Date: maart 2014   
Pages: 20-31
DOI: 10.2143/EPN.24.1.3017254

Abstract :
In het artikel The Clash of Civilizations? van de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington stelt Huntington zich de vraag welk gegeven de toekomstige conflicten op mondiaal vlak zal bepalen, nu met de val van de Berlijnse Muur en het aflopen van de Koude Oorlog het tijdperk van strijdende ideologieën ten einde is gekomen. Hij formuleert meteen een duidelijk, maar controversieel antwoord dat het de conflicten zijn tussen verschillende culturen die de hoofdrol gaan spelen in de verdere geschiedenis van de mensheid. Op die stelling is veel kritiek gekomen, onder andere van Amartya Sen.
In dit essay wordt de kritiek van Sen op Huntington doorgedacht en geëvalueerd. Eerst wordt nagegaan wat Huntingtons aanname omtrent identiteit precies is en welke rol de gegevens ‘cultuur’ en ‘beschaving’ daarin spelen. Vervolgens zullen we zien dat dit een veel complexere aangelegenheid is dan Huntington laat uitschijnen. Daarvoor verleggen we de focus van het globale niveau (waarop Huntingtons hypothese zich situeert) naar het individuele, naar dat wat de concrete identiteit van personen uitmaakt. Hierbij zullen we gebruik maken van het concept intersectionality, dat bekend is in de gender studies. Vervolgens keren we terug naar het globale niveau om aan te tonen dat Huntingtons positie onhoudbaar is, juist omdat ze zich beroept op een identiteitsbegrip dat niet overeenkomt met de daadwerkelijke invulling die ze bij concrete individuen krijgt. Een meer dynamische en genuanceerde opvatting van ‘identiteit’ is noodzakelijk indien men recht wil doen aan de realiteit. Op die manier zal ten slotte duidelijk worden dat Sens kritiek op Huntington gerechtvaardigd is wanneer hij stelt dat de mensheid niet ingedeeld kan worden aan de hand van één criterium.

Download article