this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Het 'boerkaverbod' in België
Author(s): BREMS, Eva
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 24    Issue: 1   Date: maart 2014   
Pages: 3-19
DOI: 10.2143/EPN.24.1.3017253

Abstract :
Eva Brems, professor Mensenrechten van de Universiteit Gent en voormalig lid van het Belgisch federaal parlement geeft toelichting bij het ontstaan van de wet die het bedekken van het gezicht in België verbiedt. Vanuit kwalitatief onderzoek dat in dezelfde periode werd opgezet als de wet tot stand kwam, wordt de motivatie van de wetgever kritisch in vraag gesteld. De maatschappelijke en parlementaire context wordt geschetst waarin de wet geïntroduceerd werd. Vervolgens worden verschillende argumenten van de wetgever, zoals bescherming van ‘vrouwenrechten’, ‘le vivre ensemble’, en ‘veiligheid’ getoetst aan de ervaringen van vrouwen in België die een gezichtssluier dragen. Deze ervaringen tonen een heel ander beeld van de werkelijkheid die de wetgever zegt te willen beschermen.

Download article