this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Enkele persoonlijke bedenkingen bij recente evoluties in dierenwelzijn en rentmeesterschap bij landbouwhuisdieren
Author(s): MICHELS, Hervé
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 20    Issue: 4   Date: december 2010   
Pages: 406-418
DOI: 10.2143/EPN.20.4.2061186If you are not subscribed, you can purchase this article by clicking here (price : 14 EURO)

If you want to subscribe to this journal, click here

3.238.134.157.