this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Voorstelling van twee recente boeken van R. Burggraeve over ethiek en seksualiteit
Author(s): CORNU, Ilse
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 3    Issue: 1   Date: maart 1993   
Pages: 47-50
DOI: 10.2143/EPN.3.1.2017618

Abstract :
Korte voorstelling van

1) R. BURGGRAEVE, Zinvolle seksualiteit. Een integraal-relationele achtergondvisie in christelijk perspectief, Acco, Leuven/Amersfoort, 1992, 257 p.

2) R. BURGGRAEVE, Zinvol seksueel leven onderweg. Concrete probleemvelden en belevingswijzen. Leuven/Amersfoort, Acco, 1992, 394 p.

Download article