this issue
previous article in this issue

Document Details :

Title: Verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties
Author(s): LECLUYSE, Ignace
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 3    Issue: 1   Date: maart 1993   
Pages: 51-55
DOI: 10.2143/EPN.3.1.2017619

Abstract :
Sinds het begin van de jaren zeventig bestaat in de Angelsaksische literatuur aandacht voor de vraag naar onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. Zowel binnen de politieke filosofie, economie als wijsgerige ethiek werd de toekomstproblematiek steeds uitdrukkelijker ter sprake gebracht. In het kader van deze ontwikkeling organiseerde de ‘Interuniversitaire Contactgroep Economie en Ethiek’ (UFSIA - K.U. Leuven) op 18 december 1992 een interdisciplinair colloquium ‘Verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties’.

Hoewel aan de gastsprekers was gevraagd hun betoog te zuiveren van vakjargon, bleef het voor het aanwezige publiek een niet geringe opgave om achtereenvolgens de taal van een welzijnsethicus (Dr.ir. M.T. Hilhorst — Rotterdam), de taal van een rechtsfilosoof (Prof.Dr. H.Ph. Visser ’t Hooft — Utrecht), en de taal van een econoom (Prof. Dr. J. Broome — Bristol) te assimileren. Gelukkig sprak iedereen Engels. Hier volgt een samenvatting van de twee eerste lezingen. We komen op de uiteenzetting van J. Broome uitvoerig terug in een volgend nummer.

Download article