PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord Vooraf
Subtitle: Van welk type gemeenschap willen we burger zijn?
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 16    Issue: 2   Date: Juni 2006   
Pages: 111-112
DOI: 10.2143/EPN.16.2.2014175

Abstract :
In de Ethica Nicomachea schrijft Aristoteles dat de discussie over het soort samenleving waarin we willen leven aan de ethiek voorafgaat. Voor we nadenken over het soort gedragsregels dat we moeten respecteren, en voor we discussiëren over het soort burgerschap dat we moeten promoten, zouden we ons een idee moeten vormen van welk type gemeenschap we de burger willen zijn. Daarom gaat de politieke wetenschap aan de ethiek vooraf.

download article
34.204.191.31.