PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kerkpraktijk in Vlaanderen
Subtitle: Trends en extrapolaties: 1967-2004
Author(s): HOOGHE, Marc , QUINTELIER, Ellen , REESKENS, Tim
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 16    Issue: 2   Date: Juni 2006   
Pages: 113-123
DOI: 10.2143/EPN.16.2.2014176

Abstract :
Begin dit jaar pakten de dagbladen Het Volk en Het Nieuwsblad (VUM) uit met de resultaten van wat genoemd werd een ‘exclusieve enquête’ over het geloof in Vlaanderen. Uit die enquête moest onder meer blijken dat slechts 3,7% van de Vlamingen nog wekelijks naar de kerk gaat. Dit cijfer wekte verwondering omdat men er over het algemeen van uitging dat de kerkpraktijk in Vlaanderen nog eerder rond de 10% zou schommelen. Al gauw werd echter duidelijk waarom de enquête een dergelijk laag cijfer opleverde: de kranten hadden zich gebaseerd op een zogenaamd internetonderzoek van een commerciële firma die operereert onder de naam ‘Ivox’. Bij een dergelijk onderzoek worden de respondenten niet toevallig geselecteerd, maar bieden ze zichzelf aan. Bovendien gaat het uiteraard enkel om internetgebruikers, en dan nog om internetgebruikers die tamelijk intensief van het medium gebruik maken. Dergelijke internetpanels zijn dus volslagen onbetrouwbaar en ze kunnen op geen enkele manier worden gebruikt om een betrouwbaar beeld te schetsen van de werkelijkheid. In het allerbeste geval geven ze misschien een beeld van de voorkeuren van hoogopgeleide, mannelijke respondenten tussen de twintig en de veertig jaar, die in dergelijke internetpanels heel sterk oververtegenwoordigd zijn. Dit soort internetbevraging is dan ook volstrekt onverantwoord en levert geen betrouwbare informatie op. Er kwam dan ook heel wat methodologische kritiek op deze krantenartikels, onder meer van de Leuvense socioloog en methodoloog Jaak Billiet.

download article
3.214.184.250.