this issue
next article in this issue

Document Details :

Title: Empirische Literatuurstudie
Author(s): VAN ASSCHE, A.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 32    Issue: 1-2   Date: 1990   
Pages: 1-31
DOI: 10.2143/SDL.32.1.2005833

Abstract :
In deze bijdrage worden de theoretische opvattingen en methoden, de kracht en de beperking van de empirische literatuurstudie voorgesteld. De klemtoon ligt daarbij eerder op een informatieve synthese en samenhangende visie dan wel op een detailbespreking van meningsverschillen die tussen onderzoekers van deze richting bestaan.

Download article


54.80.252.84.