this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Aspecten van de Esthetica achte Gezelles 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Author(s): VAN ISEGHEM, J.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 32    Issue: 1-2   Date: 1990   
Pages: 33-50
DOI: 10.2143/SDL.32.1.2005834

Abstract :
Toen Guido Gezelle in 1858 officieel debuteerde met zijn bundel Vlaemsche Dichtoefeningen, stond hij nog heel dicht bij de poëtische vorming die vooral het Klein-Seminarie te Roeselare hem gegeven had. Zowel zijn hogere humaniora als zijn eerste leraarsjaren, traditioneel periodes van grote ontvankelijkheid, had hij binnen die muren doorgebracht.
In ons doctoraal proefschrift hebben wij aangetoond dat de sporen van die vorming in zijn debuut voor het rapen liggen. Deze bijdrage gaat in op één facet daarvan en behandelt enkele aspecten van de esthetica die voor de jonge dichter een uitgangspunt was.

Download article


3.238.180.255.