PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Wat is Ethiek?
Subtitle: Deel 2: Ethiek in de periode die aan de moderne tijd voorafging
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 15    Issue: 4   Date: december 2005   
Pages: 266-290
DOI: 10.2143/EPN.15.4.2004563

Abstract :
Sommige disciplines kennen zichzelf geen verleden toe en maken gebruik van kunstmatig gecreëerde begrippen om inzichten in kaart te brengen. Indien ethiek een nieuwe wetenschap zou zijn waarvoor een onderzoeker kunstmatige begrippen mag bedenken om alternatieve denkpatronen te ontwikkelen, dan konden we het verleden laten rusten. Maar moraal is noch een wetenschap, noch nieuw. De begrippen en de categorieën waarmee we vandaag betekenisvolle morele onderscheidingen maken, hebben een lange en complexe geschiedenis. Je kan die begrippen alleen begrijpen als je voldoende over hun wedervaren bent ingelicht. We brengen ethiek vandaag bijvoorbeeld in verband met gewetenskwesties, met het onderscheid tussen goed en kwaad, met deugden en ondeugden, met plichten en vrijheden zonder dat we ons nog heel precies kunnen voorstellen in welke context deze categorieën zijn ontstaan. Inzicht in het waarom mensen dachten zoals ze dachten, leert ons over het waarom wij vandaag denken zoals we denken en dat inzicht maakt het mogelijk om onze eigen morele verstandhouding genuanceerder, kritischer en vanuit een bredere kijk te benaderen.

download article
34.204.191.31.