PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kwetsbare Kinderen
Subtitle: Bedreiging van de positieve waarden in de kinder- en jeugdsport
Author(s): PANATHLON-VLAANDEREN
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 15    Issue: 4   Date: december 2005   
Pages: 253-265
DOI: 10.2143/EPN.15.4.2004562

Abstract :
Er is een groeiende tendens tot normverschuiving in de sport. De prioriteit van positieve waarden als gezondheid, fitheid, competentiegevoel, zelfwaardering, zelfrealisatie, plezier, goede sociale contacten wordt verlegd naar egocentrische waarden als macht, eer- en geldzucht. Bij de sportbeoefenaar leidt dat in alarmerende mate tot agressie, onverdraagzaamheid, depressie en angst. Het leidt ook tot gevaarlijke experimenten zoals doping, met bewuste veronachtzaming van eigen welzijn en gezondheid. Bij managers en begeleiders leiden egocentrische waarden tot corruptie, misbruik en mishandeling (Bockrath en Franke 1995; Coakley 1998; Eitze 1988).
Het type van de ideale sportman of vrouw dat uit dit beeld naar voor komt is verre van flatterend. De media versterken een en ander nog omdat ze, omwille van de kijkcijfers, met plezier focussen op elk element van opwinding, suspens en drama. Een gevolg is dat ook het geloof van het grote publiek in de positieve waarden van de sport ondermijnd wordt. In de plaats komt een cynische houding: elke sporter, trainer en manager wordt verdacht van een verborgen agenda, van oneerlijke en ongezonde praktijken.

download article
34.232.62.209.