this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Bedenkingen bij de onstaansgeschiedenis van literaire teksten
Author(s): MUYRES, J.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 38    Issue: 4   Date: 1996   
Pages: 295-320
DOI: 10.2143/SDL.38.4.2003853

Abstract :
In Literatuur en context merkt Peter Zeeman op dat er de laatste twee decennia binnen de literatuurwetenschap internationaal een verschuiving valt waar te nemen van een louter tekstgerichte bestudering van literatuur naar onderzoek dat rekening houdt of afzonderlijk aandacht besteedt aan tekstexterne of contextuele factoren. In diezelfde periode zien we dat in de moderne Nederlandse letterkunde de belangstelling voor de wording van literaire teksten — waar het mij in dit artikel om gaat — toeneemt. Die toegenomen belangstelling komt vooral tot uiting in de uitgave van historisch-kritische (deel)edities. Daarmee werd in 1979 onder auspiciën van de Koninklijke Academie van Wetenschappen gestart in de reeks Monumenta Literaria Neerlandica. Tot op heden zijn er daarvan acht verschenen: de gedichten van J.C. Bloem, de gedichten van J.H. Leopold, de nagelaten gedichten van J.H. Leopold, de gedichten uit de nalatenschap van J.H. Leopold, de gedichten van M. Nijhoff, het verhaal De uitvreter van Nescio, de roman Max Havelaar van Multatuli en de gedichten van Karel van de Woestijne. Buiten deze reeks zijn hier te lande nog vier studies gepubliceerd waarin het ontstaan van een literaire tekst een rol speelt of die ermee te maken hebben: Woord voor woord van Annemarie Kets-Vree, Varianten bij Achterberg van R.L.K. Fokkema, Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen van J.D.F. van Halsema en Op het voetspoor van de dichter van A.L. Sötemann.

Download article


54.80.252.84.