PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het schandaal van de literatuur
Subtitle: Charles Taylors metafysisch realisme in 'Sources of the Self'
Author(s): GELDOF, K.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 38    Issue: 4   Date: 1996   
Pages: 321-352
DOI: 10.2143/SDL.38.4.2003854

Abstract :
Na zijn inmiddels klassiek geworden studies over Hegel (Hegel, 1975 en Hegel in Modern Society, 1979) heeft de Canadese filosoof Charles Taylor (1931) in steeds groeiende mate internationale bekendheid verworven als een scherp en gedegen observator van de moderne samenleving. Een en ander resulteerde in een rijk geschakeerd oeuvre waarin klassieke wijsgerige opstellen over Herder, Heidegger of Wittgenstein afgewisseld worden met reflecties op cultuur, politiek, multiculturalisme en economie (zie de twee volumes Philosophical Papers, The Malaise of Modernity, Multiculturalism and The Politics of Recognition). Ook in het Nederlandse taalgebied neemt de belangstelling voor Taylor toe. Zo verschenen onlangs twee vertalingen (De malaise van de moderniteit, 1994 en De politieke cultuur van de moderniteit, 1996, beide uitgegeven door Kok Agora / Pelckmans) en in het voorjaar van 1997 publiceert dezelfde uitgever de eerste Nederlandstalige opstellenbundel over het werk van Charles Taylor onder redactie van de filosofen Stefaan E. Cuypers (K.U.Leuven) en Willem Lemmens (UFSIA).

download article
34.204.173.45.