this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Suffering with the Bridegroom
Subtitle: The Innighe sprake of the Utrecht recluse Sister Bertken
Author(s): VAN AELST, José
Journal: Ons Geestelijk Erf
Volume: 71    Issue: 3   Date: 1997   
Pages: 228-249
DOI: 10.2143/OGE.71.3.2003389

Abstract :
De Utrechtse recluse Suster Bertken bracht 57 jaar door in een cel aan de Buurkerk (1457-1514). De inkluizing werd gevierd met een officiële plechtigheid. Deze inkluizingsprocedure symboliseert een begrafenis, de kluis een graf. Haar leven als recluse is een vergaande vorm van het navolgen van het lijden en sterven van Jezus, waartoe het onderwijs van de Moderne Devotie opriep. In haar kluis schreef Bertken verschillende teksten waaronder Een innighe sprake, een gesprek tussen de minnende ziel en haar de bruidegom, geïnspireerd op het Hooglied. Op het hoogtepunt van het gesprek onderwijst de bruidegom de minnende ziel hoe zij moet leven: als zij hem wil behagen, dan moet zij hem navolgen in zijn lijden en sterven. De tekst heeft twee betekenislagen: behalve als een zoektocht van de minnende ziel kan het gesprek ook geïnterpreteerd worden als een fictionalisering van de inkluizing. Door de hele tekst heen zijn het Hooglied en het lijdensverhaal sterk met elkaar verweven.

Download article


44.192.38.49.