this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Germ. -būra-, *būja- en ... Zepperen
Author(s): VAN OSTA, W.
Journal: Naamkunde
Volume: 28    Issue: 3-4   Date: 1996   
Pages: 183-196
DOI: 10.2143/NK.28.3.2003318

Abstract :
Enige tijd geleden kwam vanwege de leden van de Remacluskring te Zepperen de vraag naar uitsluitsel omtrent de etymologie van hun dorpsnaam. Zij hebben alle vroegere verklaringen opgespoord, van Mantelius (1717) tot Herbillon (1986) maar blijven twijfelen tussen de etymologieën 'zeven bronnen' en 'zeven koten'. Ongegronde twijfel bleef bestaan, vandaar dit de vraag. De kwestie Zepperen heeft ook geleid tot een nadere beschouwing van Germ. -būra-, *būja- c.s.
Germ. -būra-, *būja- and ... Zepperen
A while ago the members of the Remaclus group at Zepperen caùe to the author in order to find out the correct explanation of the etymology of their community name. The searched all earlier explanations from Mantelius (1717) up to Herbillon (1986), but doubt remained between 'seven sources' and 'seven groynes'. Unreasonable doubt persisted, hence the inquiry. The question on Zepperen led to a profound research on Germ. -būra-, *būja-.

Download article