PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Vernoeming in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (1820-1940)
Author(s): GERRITZEN, D. , BLOOTHOOFT, G. , VAN POPPEL, F. , VERDUIN, J.
Journal: Naamkunde
Volume: 30    Issue: 3-4   Date: 1998   
Pages: 153-180
DOI: 10.2143/NK.30.3.2003230

Abstract :
Het gezin van Rokus en Sijgje Hendrikje, waarvan sprake, maakt deel uit van en groot databestand uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden over de periode 1820-1940 waarop het hier te presenteren onderzoek naar vernoeming is gebaseerd. Wanneer we het doorgeven van de naam van een overleden kind aan een volgend kind negeren, blijkt dat er in het voorbeeldgezin om en om vernoemd naar vaderskant en moederskant.
Name Giving in Alblasserwaard and Vijfheerenlanden (1820-1940)
The family of Rokus and Sijgje Hendrikje, mentioned in the article, is part of a large data file from Alblasserwaard and Vijfheerenlanden on the period of 1820-1940 on which the actual research for name giving is based. When we ignore the passing of the name of a deceased child to the next, we see that in the exemplary family a name is taken alternatively from the father's and the mother's family.

download article
3.229.118.253.