this issue
previous article in this issue

Document Details :

Title: Vroegmiddeleeuwse persoonsnamen
Author(s): GYSSELING, M. (†) , DEBRABANDERE, F.
Journal: Naamkunde
Volume: 31    Issue: 1-2   Date: 1999   
Pages: 87-137
DOI: 10.2143/NK.31.1.2003229

Abstract :
In nalatenschap van M. Gysseling (1919-1997) stak ook een pakje steekkaarten met Oud- en Vroegmiddelnederlandse en andere vroegmiddeleeuwse persoonsnamen. Het gaat niet altijd om nieuw materiaal. Sommige name komen in de Diplomata Belgica voor, vele werden ook behandeld door O. Leys of door mevrouw C. Tavernier-Vereecken. Toch hebben we de hele verzameling gelaten zoals Gysseling ze samengesteld had. Er staken nl. ook heel wat onuitgegeven namen bij.
Early Medieval Names
In the heritage of M. Gysseling (1919-1997) there was a pile of files with Old and Early Middle Dutch and other early medieval names. The names were not always unknown in research. Some names appear in the Diplomata Belgica, many were treated by O. Leys or by Ms. C. Tavernier-Vereecken. Nevertheless we kept the collection as Gysseling had organised it. There was also a great number of inedited names.

Download article