this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Enige beroepsnamen en bijnamen in Diest voor 1400
Author(s): CLAES, F.
Journal: Naamkunde
Volume: 31    Issue: 1-2   Date: 1999   
Pages: 69-80
DOI: 10.2143/NK.31.1.2003227

Abstract :
In deze bijdrage, een uitgebreide omwerking van een artikel 'Enige beroepsnamen in Diest in de 14de eeuw', in Oost-Brabant 35 (1998), pp. 25-31, breng ik namen van beroepen, van functies en bijnamen samen die ik in Diest gevonden heb voor 1400. In de oudste vorm worden deze toenamen dikwijls als een gewone vermelding toegevoegd aan de naam van de persoon, maar daarna werden ze ook een bijstelling bij de voornaam of een verdere verwijzing naar de naam van de vader, tot de toenaam een erfelijk patroniem en familienaam geworden is.
Some Professional Names and Nicknames in Diest before 1400
In this contribution the author brings Diest names of professions, functions and nicknames from before 1400 together. In their eldest form these bynames are often added as a reference to the name of a person. Later on, the names became part of the first name or were a further reference to the name of the father, untill the nickname became a hereditary patronyme and family name.

Download article