ISSN : 0079-0893
E-ISSN : 1783-1687
CATEGORIES : Oriental Studies, Iranian Studies

Persica
International Journal of Persian and Iranian Studies

Persica is gewijd aan de iranistiek in de brede zin van het woord. Het omvat zowel de pre-islamitische als de islamitische periode van de Iraanse geschiedenis en bovendien bestrijkt het ook tijdperken en/of gebieden buiten de grenzen van het hedendaagse Iran, waar het Perzisch als cultuurtaal een belangrijke rol heeft gespeeld of nog speelt. Het tijdschrift staat open voor artikelen op het gebied van de taalkunde, letterkunde en (godsdienst - en cultuur-)geschiedenis. De mogelijkheid bestaat artikelen vergezeld te doen gaan van zwart-wit illustraties. De aangeboden artikelen, in Engels, Frans of Duits, worden door de redactie zo nodig aan externe deskundigen ter beoordeling voorgelegd.

Persica wordt samengevat en geïndexeerd in International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences / IBZ online; Bibliographie linguistique / Linguistic Bibliography; Index Islamicus; CrossRef; Thomson Scientific Links.


Persica is a peer-reviewed journal.Editorial Board     -     Order a paper back-issue     -     Subscription rate


Full text and abstracts
2020 2021 2022 2023 2024          
    27
             
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
23
    24
    25
  26
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
16
17
18
19
  20
  21
22
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
          15
       


Table of contents only
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
    14
             
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
              12
  13