ISSN : 0009-6067
CATEGORIES : Egyptology, Archaeology, Classical Studies, Oriental Studies

Chronique d'Égypte

Créée par Jean Capart en souvenir de la visite que la Reine Élisabeth fit au tombeau de Toutankhamon, le 18 février 1923, l’Association Égyptologique Reine Élisabeth s’est donné pour mission de favoriser le développement, en Belgique, des études égyptologiques et papyrologiques. Ses champs d’intérêt sont l’histoire et la civilisation de l’Égypte pharaonique, gréco-romaine, chrétienne et arabe. Depuis 1925, la Chronique d’Égypte est l’organe de l’Association.

Het Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth werd opgericht door Jean Capart ter herinnering aan het bezoek dat Koningin Elisabeth op 18 februari 1923 gebracht heeft aan het graf van Toetanchamon, en met het doel het egyptologisch en papyrologisch onderzoek in België te bevorderen. Het Genootschap verdiept zich in de studie van de geschiedenis en de beschaving van faraonisch, Grieks-Romeins, christelijk en Arabisch Egypte. Sinds 1925 is de Chronique d’Égypte het orgaan van het Genootschap.
Editorial Board     -     Information for Authors     -     Subscription rate