PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 58, issue 9
2002


581 - 588 - 
Hereditaire pancreatitis
VAN STEENBERGEN W, FEVERY J

abstract details download pdf

589 - 596 - 
Auto-immune pancreatitis: een klinische entiteit
LAPAUW S, DE VOLDER I, ECTORS N et al.

abstract details download pdf

597 - 599 - 
Screening bij bejaarden: prostaatkanker
VERBAEYS A

abstract details download pdf

600 - 604 - 
Harttransplantatie: huidige indicaties
DROOGNÉ W, VAN CLEEMPUT J, VANHAECKE J

abstract details download pdf

605 - 609 - 
Mechanische ondersteuning van de circulatie: "bridge to transplantation"
MEYNS B

abstract details download pdf

610 - 616 - 
De eerste 300 harttransplantaties in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven
VANHAECKE J, VAN CLEEMPUT J, DROOGNÉ W et al.

abstract details download pdf

617 - 623 - 
Foto(chemo)therapie voor graft-versus-host disease
MERCKX L, ROELANDTS R

abstract details download pdf

624 - 629 - 
Vluchtige pulmonale infiltraten na radiotherapie. Differentiaaldiagnose van "bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP)"
SOENTJENS P, MENTEN J, DEWAELE R

abstract details download pdf

630 - 634 - 
Hypermagnesiëmie en paralytische ileus na toediening van een magnesiumhoudend laxativum aan een patiënte met acute nierinsufficiëntie
VAN DEN BROECK K, PAUCAR DI, PRAET JP

abstract details download pdf

635 - 641 - 
Rechterventrikelinfarct: Een gevalsbeschrijving
LEYSSEN M, WYFFELS E

abstract details download pdf

642 - 643 - 
Richtlijnen over het beleid van acute thoracale pijn. Verslag van de Belgische Interdisciplinaire Werkgroep van Acute Cardiologie (BIWAC)
BRUYNINCKX R, AERTGEERTS B, VANDERBRUEL A et al.

abstract details download pdf