PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 64, issue 6
2008


273 - 278 - 
Diagnostiek en behandeling van het dysforisch premenstrueel syndroom
DE MUNCK S, HEYLENS G, VAN HEERINGEN C

abstract details download pdf

279 - 287 - 
De rol van adjuvante chemotherapie bij volledig gereseceerde niet-kleincellige longkanker
VAN SCHOOTE E, VERMASSEN F, JOOS G et al.

abstract details download pdf

288 - 295 - 
Rabdomyolyse in het kader van een deficiëntie van het carnitine-O-palmitoyltransferase II
VIJVERMAN AC, CYPERS G

abstract details download pdf

296 - 298 - 
Farmacotherapeutische actualiteit
DE PAEPE P, VAN BORTEL L

abstract details download pdf

299 - 303 - 
Het belang van de inhalatietechniek bij de behandeling van astma
MEHUYS E

abstract details download pdf

304 - 307 - 
Kiezen tussen oud en nieuw: tweede- of derdegeneratiecombinatieanticonceptiva
VANDER STICHELE R

abstract details download pdf

308 - 312 - 
Een 55-jarige man met een rood oor
LEYS M, VERGAUWE P, SUYS E

abstract details download pdf

313 - 317 - 
Wetenschapsfilosofie, holistische benadering en cognitieve gedragstherapie in het debat over evidence-based geneeskunde
VAN DUPPEN D, LEYSEN P

abstract details download pdf

318 - 321 - 
Een influenza A-infectie met atypische presentatie
VANDECASTEELE E, DEVOS D, DE SUTTER J

abstract details download pdf

322 - 323 - 
Karl F.H. baron von Münchhausen (1720-1797) en het syndroom van Münchhausen
THIERY M

abstract details download pdf

324 - 324 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Evidence-based medicine in België vijf jaar na de start van CEBAM (Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine)
BUNTINX F

abstract details download pdf

324 - 324 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. EBM: balanceren tussen E en M.
KEIRSE M

abstract details download pdf

324 - 324 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Evidence-based medicine: thoughts on past, present and future.
COLLINS J

abstract details download pdf

325 - 326 - 
Werkingsmechanisme van risperidon
VANDENBERGHE J

abstract details download pdf

326 - 326 - 
Diagnose van gastritis
VAN ASSCHE G

abstract details download pdf

326 - 326 - 
Helicobacter pylori-gastritis
VAN ASSCHE G

abstract details download pdf