PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 64, issue 5
2008


219 - 224 - 
Wijzigingen in de richtlijnen voor endocarditisprofylaxe
DE MUNTER P, PEETERMANS W, WERKGROEP INFECTIEUZE ENDOCARDITIS PROFYLAXE BIJ DE ANTIBIOTICATHERAPIEBELEIDSGROEP UZ LEUVEN

abstract details download pdf

225 - 231 - 
Gestegen serumtroponinen in afwezigheid van een acuut coronair syndroom
VERBEKE L, DE NIEL C

abstract details download pdf

232 - 240 - 
B-type-natriuretisch peptide (BNP): klinisch nut in de cardiovasculaire setting
MICHIELS V, CONRAADS V, VRINTS C

abstract details download pdf

241 - 241 - 
Amiodarongeïnduceerde longtoxiciteit
ARYS B, SMEETS P

abstract details download pdf

242 - 249 - 
Differentiaaldiagnose en beleid bij het ST-segmentelevatiesyndroom
VERMEULEN T, CLAEYS M, HAINE S et al.

abstract details download pdf

250 - 256 - 
Laattijdige coronaire stenttrombose: een onverwachte levensbedreigende aandoening
DE GROOF S, VERMEERSCH P

abstract details download pdf

257 - 265 - 
De patiënt met hyperkaliëmie
BAMMENS B

abstract details download pdf

266 - 268 - 
Christian Kielland (1871-1941) en Edmund Piper (1881-1935) en de forcepsen van Kielland en Piper
THIERY M

abstract details download pdf