PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 73, issue 23
2017


1435 - 1444 - 
Bloeddrukmeting anno 2017
DE BACKER T, HEUTEN H, PERSU A et al.

abstract details download pdf

1445 - 1454 - 
Blastletsels: een overzicht van de trauma’s waarop men bedacht dient te zijn na een explosie
VANDER LINDEN L, BRONSELAER K

abstract details download pdf

1455 - 1464 - 
Objectiveren van risico bij een myocardinfarct zonder ST-elevatie: een casus op de spoedgevallendienst
DULLAERT M, DE MIL I, VOET J

abstract details download pdf

1465 - 1472 - 
Nieuwe uitdagingen bij de opmars van orale antikankergeneesmiddelen in België
VAN NIEUWENHUYSE T, NEVEN P, VERSLYPE C et al.

abstract details download pdf

1473 - 1480 - 
Mantelzorg: een literatuurstudie en simulatiemodel betreffende de economische waarde en de financiële impact op de ziekteverzekering
DESMEDT M, BERGS J, VERTRIEST S et al.

abstract details download pdf

1481 - 1485 - 
Een atypische presentatie en oorzaak van rabdomyolyse
RUYMBEKE H, SCHEPKENS H, MAES B

abstract details download pdf

1486 - 1492 - 
Hepatische sarcoïdose: casereport en literatuuroverzicht
VAN DE BRUAENE L, DEFREYNE J, VANBIERVLIET PH et al.

abstract details download pdf

1493 - 1498 - 
Repercussies van maternale infecties op het ongeboren of pasgeboren kind
RICHTER J

abstract details download pdf

1499 - 1502 - 
Een minder gekende oorzaak van acute epigastrische pijn
BOHYN C, GRYSPEERDT S

abstract details download pdf

1503 - 1505 - 
Chirurgie bij medicatieresistente epilepsie:vroeger doorverwijzen
FINOULST M, VANKRUNKELSVEN P, BOON P

abstract details download pdf