PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 55, issue 2
1999


83 - 87 - 
Surveillance van zelfmoord en zelfmoordpogingen door een netwerk van huisartsenpeilpraktijken in België. Vergelijking van de periode 1993-1995 met 1990-1992
VAN CASTEREN V, , et al.

abstract details download pdf

88 - 95 - 
Zelfmoordpogingen in Vlaanderen: een multicentrumstudie
DILLEN C, DE RUYTER B, COSYNS P et al.

abstract details download pdf

96 - 104 - 
De recente evolutie van suïcidaal gedrag in Vlaanderen. Epidemiologische aspecten
MOENS G, CAPET F, AELVOET W et al.

abstract details download pdf

105 - 113 - 
Implementatie van een lokaal project zelfmoordpreventie bij jongeren - "en wat met zelfmoord?"
ANDRIESSEN K, , et al.

abstract details download pdf

114 - 116 - 
Recente inzichten in de pathogenese van suïcidaal gedrag
VAN HEERINGEN C, , et al.

abstract details download pdf

117 - 122 - 
Suïcide en schizofrenie
DE HERT M, GELAN P, PEUSKENS J et al.

abstract details download pdf

123 - 129 - 
Recente ontwikkelingen in de heelkundige behandeling van het rectumcarcinoom
CEELEN W, PATTYN P, et al.

abstract details download pdf

130 - 137 - 
Neuropsychologische verwikkelingen na ruptuur en clipping van aneurysmata van de arteria communicans anterior
BEECKMANS K, VANCOILLIE P, MICHIELS K et al.

abstract details download pdf

138 - 142 - 
Juveniele myoklonische epilepsie
MAERE P, , et al.

abstract details download pdf

143 - 147 - 
Erfelijke hemochromatose: van Kelten en ijzeren tijdperk tot genetische diagnose
VAN VLIERBERGHE H, MESSIAEN L, HAUTEKEETE M et al.

abstract details download pdf

148 - 153 - 
De rol van de nucleaire geneeskunde bij de diagnose van gastro-intestinale bloedingen
BENNINK R, MORTELMANS LA, et al.

abstract details download pdf

154 - 159 - 
Is een systematisch endoscopisch surveillanceprogramma zinvol bij patiënten met chronische inflammatoire darmziekte?
DE VOS M, , et al.

abstract details download pdf

160 - 161 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Genetische factoren bij astma
POSTMA D, , et al.

abstract details download pdf

160 - 160 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Actuele inzichten over astma: inleidende aspecten
DEMEDTS MG, , et al.

abstract details download pdf

161 - 162 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Huidig beleid en nieuwe therapeutische mogelijkheden
PAUWELS RA, , et al.

abstract details download pdf

161 - 161 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Omgevingsinvloeden bij astma
VERMEIRE P, , et al.

abstract details download pdf

162 - 162 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Beroepsastma
NEMERY B, , et al.

abstract details download pdf

163 - 164 - 
Enquête over drugs bij leerlingen
VLAAMSE REGERING, , et al.

abstract details download pdf