PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 63, issue 17
2007


773 - 779 - 
Preventie en behandeling van positionele plagiocefalie. De Leuvense consensus
ORTIBUS E, NAULAERS G, CORNIÈRE A et al.

abstract details

780 - 783 - 
Omkeerbare ACEI-foetopathie na intra-uteriene blootstelling aan lisinopril tijdens de zwangerschap
VANHAESEBROUCK S, HANSSENS M, ALLEGAERT K et al.

abstract details

784 - 789 - 
Behandeling van refractaire trombotische trombocytopenische purpura (TTP) met rituximab. Een gevalsbespreking en literatuuroverzicht
VAN HENDE V, VAN VLEM B, BECAUS I

abstract details

790 - 796 - 
Ketonenmeting bij adolescenten en volwassenen met diabetes mellitus: indicaties en technieken
DE BLOCK C, NOBELS F, DE SCHEPPER J et al.

abstract details

797 - 803 - 
Foutieve resultaten van veneuze bloedafname in het klinisch laboratorium
BERTH M, BAFORT K, BOSMANS E et al.

abstract details

804 - 808 - 
Toevallige bevinding van congenitale hernia diaphragmatica (CHD) bij een patiëntje met bronchiolitis
VAN MOERKERCKE W, VERNIEST R, HELLINCKX J

abstract details

809 - 811 - 
Een pijnlijk reissouvenir
CLAES P, WINTZEN M, PEETERS I et al.

abstract details

812 - 818 - 
Mogelijkheden en beperkingen van DNA-onderzoek in de klinische praktijk
DEVRIENDT K

abstract details

819 - 821 - 
William Smellie (1697-1763) en de perforatorschaar van Smellie
THIERY M

abstract details

822 - 822 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Mondzorg als onderdeel van een algemeen gezondheidsbeleid
DECLERCK D

abstract details

822 - 823 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Gezondheidsbevordering voor jongeren in perspectief
MAES L

abstract details

823 - 823 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Milieu en gezondheid: Waarnemingen en mechanismen voor een verantwoord beleid
NEMERY B

abstract details