PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 63, issue 14-15
2007


661 - 663 - 
Farmacotherapeutische actualiteit
VAN BORTEL L, DE PAEPE P

abstract details download pdf

664 - 668 - 
Anti-TNF-therapie bij patiënten met chronische artritis
VAN PRAET J, WINNOCK DE GRAVE P, DE KEYSER F

abstract details download pdf

669 - 671 - 
Klinische farmacie: de rol van de apotheker in de farmacotherapie
SOMERS A, MEHUYS E, PETROVIC M

abstract details download pdf

672 - 675 - 
Behandeling van astma met cysteïnylleukotrieenreceptorantagonisten en de ontwikkeling van het churg-strauss-syndroom
VANHEMMENS S, DE MUYNCK P

abstract details download pdf

676 - 679 - 
Multidisciplinaire aanpak na een mild hersentrauma bij het kind: een noodzaak!
VANDER LINDEN C

abstract details download pdf

680 - 685 - 
Uveïtis in de nefrologische praktijk: twee casussen
VERBRUGGEN P, DEJAGERE T, VANWALLEGHEM J et al.

abstract details download pdf

686 - 690 - 
Een laboratoriuminfectie met Shigella sonnei gevolgd door een cluster van secundaire infecties
DE SCHRIJVER K, LEMMENS A, BERTRAND S et al.

abstract details download pdf

691 - 693 - 
Dyspneu, petechieën en eosinofilie bij een 64-jarige man
VOET A, LEONE L, VANDEPUT Y

abstract details download pdf

694 - 702 - 
Pelvische infecties bij de vrouw: een overzicht
VERGUTS J, PEETERMANS W, TIMMERMAN D et al.

abstract details download pdf

703 - 710 - 
Is gastro-oesofagale reflux schadelijk voor de longen?
HARDEMAN E, DUPONT L

abstract details download pdf

711 - 714 - 
Diagnostiek, verwikkelingen en therapie van gestoorde slaap, met nadruk op obstructieve slaapapneu
BUYSE B

abstract details download pdf

715 - 716 - 
Adriaan van den Spiegel (1578-1625) en de lijn van Spiegel
THIERY M

abstract details download pdf