PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 65, issue 12
2009


541 - 543 - 
Farmacotherapeutische actualiteit
PETROVIC M, DE PAEPE P, VAN BORTEL L

abstract details download pdf

544 - 547 - 
Procentuele verschillen in kleine vergelijkende klinische studies: wanneer zijn verschillen statistisch significant en klinisch relevant?
VANDER STICHELE R, VAN MAELE G, DE PAEPE P et al.

abstract details download pdf

548 - 551 - 
Farmacologische behandeling van depressie in de eerste lijn: consensus en controverse
VAN DEN AMEELE H

abstract details download pdf

552 - 555 - 
Strongyloidiasis bij een 75-jarige patiënt
SCHOCKAERT O, CAPOEN A, FLAMAING J

abstract details download pdf

556 - 558 - 
Paraostiale blaasdivertikels bij een 65-jarige man
LAURENT M, VAN HOUCKE JL

abstract details download pdf

559 - 562 - 
Ethische en wettelijke beschouwingen rond abortus in België
LAMBRECHT S, DE SUTTER P

abstract details download pdf

563 - 569 - 
Aanbevelingen voor een basisprogramma voor opleidingen bedrijfseerstehulp
MPOTOS N, DE RIDDER M, MONSIEURS K

abstract details download pdf

570 - 574 - 
Viscerale leishmaniasis met hemofagocytaire lymfohistiocytose: casus en literatuuroverzicht
WALLEMACQ P, VAN ESBROECK M, THOMEER M et al.

abstract details download pdf

575 - 581 - 
Ziekte van Behçet: meer dan aftose
LUYCKX K, VANDERSCHUEREN S, BLOCKMANS D

abstract details download pdf

582 - 585 - 
HbA1c: hoe laag moeten we gaan?
BENHALIMA K, MATHIEU C

abstract details download pdf

586 - 588 - 
Alexandre Yersin (1863-1943) en Yersinia pestis
THIERY M

abstract details download pdf

589 - 589 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Internationale en nationale initiatieven i.v.m. biobanking
ECTORS N

abstract details download pdf

589 - 589 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Children born small.
DE ZEGHER F

abstract details download pdf