PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 60, issue 10
2004


673 - 682 - 
Allergie voor wespen- en bijengif
EBO DG, HAGENDORENS MM, STEVENS WJ

abstract details download pdf

683 - 691 - 
Brachytherapie bij het baso- en het spinocellulair epithelioom van de huid
MAES A, GARMYN M, STAS M et al.

abstract details download pdf

692 - 699 - 
Hyperthyreoïdie bij de oudere patiënt
DRIESSENS S, FLAMAING J, VAN DEN BRUEL A

abstract details download pdf

700 - 703 - 
Een man met oedeem van de onderste ledematen
VAN DEN BULCK H, BLOCKMANS D

abstract details download pdf

704 - 710 - 
Evolutie van de bloedlipiden en van de cardiovasculaire risicofactoren bij een bataljon Belgische soldaten gedurende een verlengde UNO-zending in het Balkangebied (Belbat 13)
MULLIE P, ZIZI M, DEGRAVE E et al.

abstract details download pdf

711 - 714 - 
Acute benigne myositis op kinderleeftijd: een aparte entiteit
VANDEKERCKHOVE K, VAN GYSEL D, DE BRANDT C

abstract details download pdf

715 - 721 - 
Diffusiecapaciteit bij patiënten met een restrictieve longfunctie
STAM H

abstract details download pdf

722 - 728 - 
Fout-positieve in-vitrodiagnose van allergie voor pollen, latex, plantaardige voedingsmiddelen en insectengif
KOCHUYT AM

abstract details download pdf

729 - 731 - 
Carolus Linnaeus (1707-1778) en de Linnaea borealis
THIERY M

abstract details download pdf

732 - 735 - 
Prof. dr. baron Albert Lacquet (1904-2003)
GRUWEZ JA, BROOS PLO

abstract details download pdf

736 - 736 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Epidemiologie: verleden, heden en toekomst
KESTELOOT H

abstract details download pdf

736 - 736 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Recente ontwikkelingen in gentherapie
VANDENDRIESSCHE T

abstract details download pdf

737 - 738 - 
Richtlijnen voor het bereiden van kunstvoeding voor de zuigeling
VAN ACKER J, VANDENPLAS Y

abstract details download pdf

739 - 740 - 
Indicaties toediening intraveneuze preparaten
HIELE M

abstract details download pdf