Spiegel der Letteren

Literatuur in handschrift en druk in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Volume 49, issue 2
2007


87 - 92 - 
Inleiding
REYNAERT, Joris, VAN ANROOIJ, Wim

abstract details download pdf

93 - 105 - 
De codex na Gutenberg
GERRITSEN, W.P.

abstract details download pdf

107 - 122 - 
'Eyn leyen bokelijn, dat sal mit bilden al untworpen sijn.'
Speculum humanae salvationis in het Nederlands
WARNAR, Geert

abstract details download pdf

123 - 142 - 
Hieronymuspenwerk en andere Utrechtse penwerkstijlen in handschrift en druk
GERRITSEN-GEYWITZ, Gisela

abstract details download pdf

143 - 164 - 
Nederlandstalige meditatieve levens van Jezus op de vroege drukpers
Een terreinverkenning
GOUDRIAAN, Koen

abstract details download pdf

165 - 182 - 
De Hollandse oudheid in het Gouds kroniekje
Over drukpers en geschiedschrijving
KEESMAN, Wilma

abstract details download pdf

183 - 196 - 
'Rhetorijkelick ghestelt'
Beschrijvingen in verzen van blijde intredes en andere stedelijke feesten ter ere van de vorst
MAREEL, Samuel

abstract details download pdf

197 - 211 - 
Vroeg-zestiende-eeuwse Frans-Nederlandse relaties
Pierre Gringores Entreprise de Venise en de Antwerpse Venegien
BROWN, Cynthia J., SPEAKMAN SUTCH, Susie

abstract details download pdf

213 - 230 - 
Het Boecxken vander passien
Van handschrift naar druk in geestelijke kringen
SCHEEPSMA, Wybren

abstract details download pdf

231 - 246 - 
Sinte Franciscus Souter
Een populaire postincunabel met een handschrift vervolledigd
DESPLENTER, Youri

abstract details download pdf

247 - 264 - 
'Poezijlust en vriendenliefd'
Literaire sociabiliteit in handschrift en druk na 1600
MOSER, Nelleke

abstract details download pdf