Ons Geestelijk Erf
Volume 64, issue 1-3
maart-september 1990


1 - 17 - 
Hu lovic, hemelsce conighinne
LIEVENS, R.

abstract details

18 - 40 - 
Over de verspreiding van Sint-Bernardus' liturgische sermoenen in het Middelnederlands
LINGIER, C.

abstract details

41 - 52 - 
Text and Image in Two Fifteenth-Century Dutch Psalters from Delft
MARROW, J.H.

abstract details

53 - 69 - 
Epistolaire aspecten van Ruusbroecs Brieven
MERTENS, Th.

abstract details

70 - 88 - 
Amor deficiens und Amor desiderii in der Hoheliedauslegung Wilhelms von St. Thierry
RUH, K.

abstract details

89 - 106 - 
Handschriften en boeken uit het birgittinessenklooster van Maria Troon te Dendermonde
SANDER OLSEN, U.

abstract details

107 - 129 - 
De betwisting van Richard van St.-Victors auteurschap der Expositio in Cantica Canticorum
Beschouwd vanuit de handschriften en Hadewijch
SCHELLEKENS, J.W.M.

abstract details

130 - 143 - 
The Hidden Trade-mark of Laurence Kellam, Printer at Douai
SIMONI, A.E.C.

abstract details

144 - 155 - 
Les Exercitia piissima de Vita et Passione Christi de Pseudo-Tauler
Un texte néerlandais de spiritualité dans l'Italie du XVIe siècle
SPANÒ MARTINELLI, S.

abstract details

156 - 194 - 
Het Getijdenboek van Geert Grote
Terugblik en vooruitzicht
VAN DIJK, R.

abstract details

195 - 226 - 
Varieties of Popular Piety suggested by the Netherlandic Vita Christi prayer cycles
WEBBER, Ph.E.

abstract details

227 - 253 - 
Middelnederlandse mystiek rond 1500
Troost in gelatenheid
WILLEUMIER-SCHALIJ, J.M.

abstract details

254 - 275 - 
De evangelielessen in de zogenaamde Zwolse Preken
ZIELEMAN, G.C.

abstract details

276 - 289 - 
Literatuuroverzicht 1988
WOUTERS, I.

abstract details

289 - 304 - 
Bijdragen
WOUTERS, I.

abstract details

305 - 305 - 
Lijst van de besproken werken / Lijst van de afbeeldingen

abstract details

306 - 308 - 
Inhoudsopgave

abstract details