Naamkunde
Volume 18, issue 1-4
1986


5 - 10 - 
In memoriam Jozef Helsen (1906-1985)
ROELANDTS, K.

abstract details

11 - 18 - 
Oude namen te Antwerpen
GYSSELING, M.

abstract details

19 - 28 - 
De friese voornamen Seerp/Sjerp en Worp/Werp
MIEDEMA, H.T.J.

abstract details

29 - 54 - 
Naamgevingsfactoren in de Kempische toponymie
Geïllustreerd aan Opglabbeek
MOLEMANS, J.

abstract details

55 - 76 - 
Het onstaan der Nederlandse-Franse taalgrens (III)
DEVLEESCHOUWER, J.

abstract details

77 - 102 - 
De verklaring van Wolf-toponiemen
SCHRIJNEMAKERS, A.

abstract details

103 - 136 - 
Zuidnederlandse toponiemen uit de nekrosfeer
VAN DURME, L.

abstract details

137 - 140 - 
Moncarey en Monkerhey
BEELE, W.

abstract details

141 - 153 - 
Eusseltoponiemen in de streek van Diest
CLAES, F.

abstract details

154 - 158 - 
De Antwerpse riviernaam Schijn
VAN LOON, J.

abstract details

159 - 163 - 
Karakterisering en beschrijving via persoonsnamen
SWIGGERS, P.

abstract details

164 - 165 - 
De Volgermeer - een spookmeer?
VERHOEFF, J.M.

abstract details

166 - 181 - 
Persoonsstraatnamen in Delft in de veertiende en vijftiende eeuw
VAN DER KROGT, P.C.J.

abstract details

182 - 193 - 
De naam Melm benaderd vanuit historisch-geografisch standpunt
LIGTENDAG, W.A., BEENAKKER, J.J.J.M.

abstract details

194 - 195 - 
Nogmaals de familienaam Scheurweg(s)
DEBRABANDERE, F.

abstract details

196 - 216 - 
Boekbespreking

abstract details

217 - 222 - 
Kroniek

abstract details