Bijdragen
Volume 49, issue 4
oktober - november - december 1988


362 - 377 - 
You have heard that it was said
VAN BOXEL, P.W.

abstract details

378 - 401 - 
Sociale ethiek en eschatologie
Social Ethics and Eschatology
DE TAVERNIER, Johan

abstract details

402 - 409 - 
De uittocht uit Egypte - The Exodus
'Verdijving' of 'Vlucht' - 'Expulsion' or 'Flight'
VERVENNE, Marc

abstract details

410 - 425 - 
I Kor. 11,2-16 als retorische eenheid
I Cor. 11,2-16 as a Rhetorical Unit
VAN DE SANDT, Huub

abstract details

426 - 434 - 
Five Years of Study in Canada on Early Christian Anti-Judaism
PARMENTIER, Martin

abstract details

435 - 437 - 
An Apolline Presence in Plato's Myth of Er?
MOORS, Kent

abstract details

438 - 442 - 
Kritische beschouwingen bij een geschiedenis van de antieke filosofie
VERHAEGHE, J.

abstract details

443 - 472 - 
Boekbesprekingen

abstract details

473 - 473 - 
Besproken boeken

abstract details

474 - 476 - 
Ontvangen boeken

abstract details