Bijdragen
Volume 47, issue 4
oktober - november - december 1986


352 - 367 - 
Revolutie in de taalfilosofie? - The Criticism of Austin and Heidegger of Descriptive Language
De kritiek van Austin en Heidegger op de descriptieve taal
DE JONG, A.F.

abstract details

368 - 394 - 
'Today this Scripture has been fulfilled in your ears' - 'Aujourd'hui cet écrit s'est accompli dans vos oreilles'
Jesus' Explanation of Scripture in Luke 4,16-30 - Jésus explique l'Écriture à Nazara (Luc 4,16-30)
KOET, B.J.

abstract details

395 - 420 - 
Vrijheid en macht vanuit christelijk perspectief - Freedom and Power from a Christian Perspective
Wijsgerige kanttekeningen bij Rahenrs theologische anthropologie - Philosophical Notes to Rahner's Theological Anthropology
JONKERS, Peter

abstract details

421 - 435 - 
La Summa Theologiae traduite en français
The Summa Theologiae Translated into French
DE GRIJS, Ferdinand

abstract details

436 - 463 - 
Boekbesprekingen

abstract details

464 - 464 - 
Besproken boeken

abstract details

465 - 468 - 
Ontvangen boeken

abstract details