Bijdragen
Volume 46, issue 4
oktober - november - december 1985


350 - 362 - 
Two Interesting Interpretations of the Rending of Temple-veil in the Testaments of the Twelve Patriarchs
DE JONGE, M.

abstract details

363 - 380 - 
De betekenis van hyponoia en allègoria bij Philo van Alexandrië - The Meaning of hyponoia and allègoria in Philo of Alexandria
Overeenkomst en verschil - Similarity and difference
BITTER, R.A.

abstract details

381 - 390 - 
Einige Prolegomena zum Studium der jüdischen Martyrologie
VAN HENTEN, Jan Willem

abstract details

391 - 410 - 
Humanisme, Religie en Religionswissenshaft
Humanism, Religion and the History of Religions
VAN DIJK, Alphons

abstract details

411 - 429 - 
Kierkegaards Glaubensbegriff als systematisches Zentrum seines Denkens
BAUMEISTER, Thomas

abstract details

430 - 433 - 
Hilarius von Poitiers
Ein unverlässlicher Zeuge?
SMULDERS, P.

abstract details

434 - 459 - 
Boekbesprekingen

abstract details

460 - 460 - 
Besproken boeken

abstract details

461 - 464 - 
Ontvangen boeken

abstract details