PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 69, issue 9
2013


425 - 430 - 
Nederlandse ervaringen met alcoholintoxicaties bij minderjarigen: aankondiging van de Belgische registratie door kinderartsen
VAN ZANTEN E, DE DOOY J, RAMET J et al.

abstract details download pdf

431 - 439 - 
Therapeutisch beleid van een hooggradig blaassarcoom bij een volwassene
DE COSTER K, CLAESSENS M

abstract details download pdf

440 - 445 - 
De mythe van het maagdenvlies
VERMEIRSCH S, SABBE A, TEMMERMAN M et al.

abstract details download pdf

446 - 452 - 
Implementatie van colonkankerscreening in de huisartsenpraktijk: van richtlijn tot praktijkrichtlijn – interventie in een groepspraktijk
POLFLIET J, DE LILLE S, DERAVE R et al.

abstract details download pdf

453 - 455 - 
Echografische diagnose van foetale lumbosacrale spina bifida
WITTERS I, COUMANS A, GYSELAERS W et al.

abstract details download pdf

456 - 462 - 
Koorts, uitslag en lymfadenopathie na terugkeer uit Sub-Saharisch Afrika: diagnose en behandeling van rickettsiosen uit de “spotted fever”-groep
VAN HECKE S, FRANS E, ZWAENEPOEL T et al.

abstract details download pdf

463 - 470 - 
Een 83-jarige vrouw met progressieve inspanningsdyspneu
BODE H, BUYSSCHAERT I, VAN DORPE J et al.

abstract details download pdf

471 - 474 - 
Acuut en massief rectaal bloedverlies bij een patiëntmet chronische alcoholabusus
FREDERIX I, KEIRSE K, JOOS B et al.

abstract details download pdf

475 - 476 - 
Denis P. Burkitt (1911-1993) en het Burkittlymfoom
THIERY M

abstract details download pdf

519 - 522 - 
“Out-of-hospital arrest” met laryngo-faryngeaal oedeem
CORNELIS G, DRUWÉ P, PEETERS P et al.

abstract details download pdf