PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 62, issue 9
2006


657 - 664 - 
Evoluties in de medicamenteuze therapie van digestieve tumoren: focus op het colorectale carcinoom
VERSLYPE C, TEJPAR S, VAN CUTSEM E

abstract details download pdf

665 - 669 - 
Adjuvante behandeling bij coloncarcinoom: is het 5-fluorouraciltijdperk voorbij?
VAN DYCKE K, MONSAERT E, PATTYN P et al.

abstract details download pdf

670 - 678 - 
De behandeling van het colorectaal carcinoom is in volle expansie: systemische chemotherapie voor het gemetastaseerd colorectaal carcinoom
PAELINCK M, PEETERS M, MONSAERT E

abstract details download pdf

679 - 684 - 
De behandeling van anemie bij chronisch hartfalen: onontgonnen gebied?
LIESENBORGS A, VAN CLEEMPUT J

abstract details download pdf

685 - 696 - 
Indicaties voor intraveneuze toediening van natriumbicarbonaat op de spoedgevallenafdeling
VERELST S, SABBE M

abstract details download pdf

697 - 702 - 
Invloed van psychosociale en psychologische factoren op de voedingsstatus bij adolescenten met mucoviscidose en relevantie voor de behandeling van eetproblemen
SMETS H, BELS M, DANCKAERTS M

abstract details download pdf

703 - 705 - 
Een ongewone tumor in de kniekuil
VANDERHELST E, DAZILLIE M, MACHIELS F et al.

abstract details download pdf

706 - 708 - 
Blindstaren op een blindedarm
BREVOORD JCD, VAN DER LELY N

abstract details download pdf

709 - 713 - 
Transiënte erytroblastopenie bij kinderen
MONDELAERS V, HUNNINCK K, OOSTERLYNCK L et al.

abstract details download pdf

718 - 723 - 
Andreas Vesalius en zijn publicaties tussen de jaren 1537 en 1544
HOUTZAGER HL

abstract details download pdf

724 - 725 - 
Nosocomiale legionellose: een uitdaging voor de ziekenhuishygiënist
DE SCHRIJVER K, DIRVEN K, SCHUERMANS A

abstract details download pdf

725 - 725 - 
Het MIA-syndroom: malnutritie, inflammatie en atherosclerose
BERTH M, BOSMANS E, STALPAERT M et al.

abstract details download pdf