PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 60, issue 9
2004


597 - 602 - 
Eilandjestransplantatie: huidige inzichten en toekomstperspectieven
LANNOO M, GILLARD P, KEYMEULEN B et al.

abstract details download pdf

603 - 603 - 
Een jonge vrouw met hinderlijke palpitaties en een malaisegevoel
HEIDBUCHEL H

abstract details download pdf

604 - 609 - 
Ouderdomsgebonden groeihormoondeficiëntie: effecten en beperkingen van substitutietherapie
VLAYEN J, LAUWERIER T, BOUILLON R et al.

abstract details download pdf

610 - 620 - 
Inhalatietherapie. Deel 1: Basisbegrippen en natte aërosols
SCHUDDINCK L

abstract details download pdf

621 - 625 - 
De orthotope neoblaas na cystectomie: superieure derivatie voor de patiënt?
SCHATTEMAN P, VAN DER EECKEN H, CARPENTIER P et al.

abstract details download pdf

626 - 631 - 
Hematurie: een diagnostische aanpak
WYNDAELE JJ

abstract details download pdf

632 - 642 - 
Het gebruik van corticosteroïden in de acute geneeskunde
KUYPERS M, SABBE M, KNOCKAERT DC

abstract details download pdf

643 - 649 - 
Coeliakie (bij de volwassene): Nieuwe inzichten in diagnostiek, screening en voeding
HIELE M

abstract details download pdf

650 - 656 - 
Helicobacter Pylori-infectie:bij wie uitroeien en wat te doen bij refractaire infectie?
VERMEIRE S

abstract details download pdf

657 - 664 - 
Mariadistel: Op weg naar evidentie voor een hepatotrope werking
LAEKEMAN G, DE COSTER S, DE MEYER K et al.

abstract details download pdf

665 - 667 - 
Jan Palfyn (1650-1730) en de "ijzeren handen" van Palfyn
THIERY M

abstract details download pdf