PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 57, issue 9
2001


625 - 631 - 
Invriezen van ovariumweefsel: een toekomstige mogelijkheid om de vruchtbaarheid van de vrouw te vrijwaren
SEYNHAVE B, VAN DEN BROECKE R, VAN DER ELST J et al.

abstract details download pdf

632 - 640 - 
Postoperatieve pijnbestrijding na totale heupartroplastiek. Het effect van een nieuw pijnschema in combinatie met bijscholing voor verpleegkundigen
LEYSENS G, FABRY G, EVERS GCM

abstract details download pdf

641 - 645 - 
Interstitiële cystitis: een diagnostisch en therapeutisch dilemma
D'HALLEWIN MA, BAERT L

abstract details download pdf

646 - 652 - 
Hebben inhalatiecorticosteroïden een rol bij stabiele chronische obstructieve longziekte (COPD)?
BOGAERTS P, DECRAMER M

abstract details download pdf

653 - 657 - 
Infectiepreventie in geriatriediensten, rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen: zin en onzin van screening, dekolonisatie en isolatie
SCHUERMANS A, FLAMAING J

abstract details download pdf

658 - 663 - 
Isolatiemaatregelen voor infecties in geriatriediensten, rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen
VAN LAECKE S, HUYLENBROECK A, MUYLAERT A et al.

abstract details download pdf

664 - 668 - 
Consensus: Infectiepreventie door screening, dekolonisatie en isolatie in geriatriediensten, rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen
FLAMAING J, SCHUERMANS A, VERSCHRAEGEN G

abstract details download pdf

669 - 673 - 
Is begeleide zelfstudie bruikbaar als richtsnoer in het medisch onderwijs?
BEULLENS J, JASPAERT H

abstract details download pdf

674 - 680 - 
Trombotische trombocytopenische purpura. Case report en literatuuroverzicht.
TJWA M, VERHOEF G

abstract details download pdf

681 - 684 - 
Amoebiasis: fistulisatie van een leverabces naar de long
MOREL AM, VAN MULDERS A, SURJADJAJA A et al.

abstract details download pdf

685 - 685 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Het Tijdschrift voor Geneeskunde
LEUSEN I

abstract details download pdf

685 - 685 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Legionellose: een "nieuwe beschavingsziekte"
GOOSSENS H

abstract details download pdf