PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 54, issue 9
1998


585 - 593 - 
Coronaire stenting: state of the art
COUSSEMENT P, PIESSENS J, DE SCHEERDER I

abstract details download pdf

594 - 600 - 
Voorstellen voor een nieuw honoreringssysteem van de neonatale zorgverlening verstrekt door kinderartsen in Belgische ziekenhuizen
CANNOODT L, EVERAERTS P

abstract details download pdf

601 - 604 - 
Losse gedachten over leren in de geneeskunde. Achtergrondinformatie over een aantal actuele lacunes en doelstellingen
RENAER M

abstract details download pdf

605 - 609 - 
Resultaten van mitralisklepreconstructie
DOSSCHE L, MOULIJN AC, AMSEL BJ et al.

abstract details download pdf

610 - 615 - 
Carotisendarteriëctomie zonder gebruik van shunt: een verantwoorde keuze?
SLABBAERT M, MATTENS M, VANERMEN H et al.

abstract details download pdf

616 - 621 - 
Nieuwe antitrombotische behandeling van acute kransslagadersyndromen
BUDTS W, VAN DE WERF F

abstract details download pdf

622 - 625 - 
Priapisme en trazodongebruik
SONNEVELD A, DELAERE KPJ

abstract details download pdf

626 - 633 - 
De statistische fundamenten van een geneeskunde gebaseerd op evidentie. Deel III: De meta-analyse
LESAFFRE E

abstract details download pdf

634 - 638 - 
Hereditaire trombofilie: een multicausale, vaak multigenetische aandoening
PEERLINCK K, ARNOUT J, VERHAEGHE R et al.

abstract details download pdf

639 - 644 - 
Antistof-gemedieerde trombose
VERMYLEN J, HOYLAERTS MF, ARNOUT J

abstract details download pdf

645 - 648 - 
Duplexonderzoek bij perifeer arterieel lijden
VERHAEGHE R

abstract details download pdf

649 - 650 - 
Fysiologisch water: aangeraden of niet bij de neusverzorging van zuigelingen
GILIS E, FEENSTRA L, DEVLIEGER H

abstract details download pdf

650 - 651 - 
Behandeling van acne en acneïforme erupties met systemische isotretinoïne
KORTMANN M, DEGREEF H

abstract details download pdf