PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 72, issue 8
2016


483 - 489 - 
Farmacotherapeutische actualiteit
DE BACKER T, VAN BORTEL L, CHRISTIAENS T

abstract details download pdf

490 - 496 - 
Depressie na orgaantransplantatie:welk antidepressivum voorschrijven?
VEKEMANS K, VAN DEN EEDE F, BOSMANS JL et al.

abstract details download pdf

497 - 504 - 
Cutane angiosarcomen
MERTENS M, VISSERS G, NEETENS I

abstract details download pdf

505 - 514 - 
Verband tussen kruipen, ontwikkeling en omgeving van een kind
HALLEMANS A, OP DE BEECK N, VERBECQUE E et al.

abstract details download pdf

515 - 524 - 
Het vestibulair schwannoom: huidige stand van zaken in diagnostiek en behandeling
VAN ROMPAEY V, MENOVSKY T, VAN DE HEYNING P

abstract details download pdf

525 - 530 - 
Spontane hemothorax bij een patiënte gekend met neurofibromatose type 1
LIESENBORGS A

abstract details download pdf

531 - 533 - 
Massief subcapsulair leverhematoom in een zwangerschap verwikkeld met het HELLP-syndroom
THIJS S, THOEN H, VAN VLIERBERGHE H et al.

abstract details download pdf

534 - 537 - 
Alcoholproblemen na bariatrische heelkunde
FINOULST M, MERTENS A, LANNOO M et al.

abstract details download pdf

538 - 539 - 
Abraham Colles (1773-1843) en de fractuur van Colles
THIERY M

abstract details download pdf

540 - 540 - 
Trombolyse bij zwangere patiënten met een ischemisch herseninfarct
MESTDAGH J, HUSKENS M, BOUCKAERT M

abstract details download pdf