PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 67, issue 8
2011


367 - 371 - 
De invoering van het alcoholslot in België: literatuurstudie over de effectiviteit
DHOOGHE B, VERSTRAETE A

abstract details download pdf

372 - 380 - 
Depressieve stoornis bij ouderen: een stand van zaken
VANDERHENST C, VAN DEN EEDE F, VANDEWOUDE M et al.

abstract details download pdf

381 - 388 - 
Frontotemporale degeneratie, een huis met vele kamers
COSCO M, TOURNOY J, VANDENBERGHE R et al.

abstract details download pdf

389 - 391 - 
Een 36-jarige man met nachtelijke aanvallen van abdominale pijn, braken en diarree
HINDRYCKX P, PEETERS H

abstract details download pdf

392 - 395 - 
Abdominale pijn bij autosomaal dominante polycysteuze nierziekte; tijdsplanning en techniek van heelkundig ingrijpen
CEUTERICK V, DOUBEL P

abstract details download pdf

396 - 399 - 
Beiderzijdse cochleaire implantatie voor totale doofheid na pneumokokkenmeningitis
ROBEYST A, FORTON G, LOGGHE K et al.

abstract details download pdf

400 - 405 - 
Een 35-jarige industriële schoonmaker met lage rugpijn, abdominale krampen en koorts na het reinigen van een smalle gesloten tank
MEYVIS K, MAHIEU B, UYTTERHOEVEN M et al.

abstract details download pdf

406 - 408 - 
Onverwachte computertomografische bevindingen bij een patiënt met gemetastaseerd colorectaal carcinoom
VAN HOOTEGEM A, CALLENS J, DE TEMMERMAN G et al.

abstract details download pdf

409 - 413 - 
Een 72-jarige dame met aanhoudend hoesten
DENYS K, DEMAN R

abstract details download pdf

414 - 415 - 
Bertha de Vriese (1877-1958) en “Home Bertha de Vriese”
THIERY M

abstract details download pdf

416 - 416 - 
Genitale lichen sclerosus et atroficus (LSA)
GARMYN M

abstract details download pdf