PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 56, issue 8
2000


549 - 556 - 
Activering van het inflammatiesysteem: een andere kijk op de etiologie van depressie
VAN WEST D, MAES M, et al.

abstract details download pdf

557 - 560 - 
Psychiatrie in het algemeen ziekenhuis: van dé PAAZ naar hét PAAZ
VERBEKE P, , et al.

abstract details download pdf

561 - 565 - 
Farmacotherapie van stemmingsstoornissen: actuele trends
D’HAENEN HAH, , et al.

abstract details download pdf

566 - 575 - 
Psychotherapie en psychiatrie. Een pleidooi voor zelfbewuste bescheidenheid
PIETERS G, , et al.

abstract details download pdf

576 - 581 - 
Inflammatoire myopathieën
DE BLEECKER J, , et al.

abstract details download pdf

582 - 589 - 
Actuele geneesmiddelen in de behandeling van dementie van het Alzheimer-type
DE DEYN PP, GOEMAN J, DE SMEDT C et al.

abstract details download pdf

590 - 598 - 
De diagnose van "myasthenia gravis"
MERCELIS R, JANSEN A, MARTIN JJ et al.

abstract details download pdf

599 - 605 - 
Cognitieve tests en schalen in de diagnostiek en de follow-up van dementiesyndromen
SANTENS P, , et al.

abstract details download pdf

606 - 614 - 
Behandelingsstrategie bij primaire cerebrale tumoren
STRAUVEN T, , et al.

abstract details download pdf

615 - 622 - 
Positronemissietomografie (PET): een nieuwe techniek in de respiratoire oncologie. Deel 3: Locoregionale en extrathoracale stadiëring van het niet-kleincellig longcarcinoom
VANSTEENKISTE JF, STROOBANTS SG, DE LEYN PR et al.

abstract details download pdf

623 - 623 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Pour vivre heureux, vivons cachés
PATTYN SR, , et al.

abstract details download pdf

623 - 623 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Organisatie van internationale gerandomiseerde studies in de gynaecologische oncologie
VERGOTE I, , et al.

abstract details download pdf

624 - 625 - 
Tetanusvaccinatie: wat is het beleid?
DEMUYNCK W, VAN DAMME P, MATHEÏ C et al.

abstract details download pdf

624 - 624 - 
De intramusculaire toediening van vaccins: inentingsplaats en vaccinatietechniek
DEMUYNCK W, VAN DER WIELEN M, VAN DAMME P et al.

abstract details download pdf